Autorské riešenie

Šachovnica sa dá nakresliť rôznymi spôsobmi:

Spôsob 1:
[stiahni]
nakreslí sa jeden pruh bielo-čiernych štvorcov, k tomu pruh čierno-bielych štvorce, a to sa bude opakovať 4 krát

viem sachovnica
 opakuj 4
  [opakuj 4
   [stvorecB
    do 25
    stvorecC
    do 25
   ] 
   cakaj 1000
   vl 90
   do 25
   vl 90
   do 25*8
   vl 180

   opakuj 4
    [stvorecC
     do 25
     stvorecB
     do 25
    ] 
   vl 90
   do 25
   vl 90
   do 25*8
   vl 180
  ]
koniec
viem stvorecB
 opakuj 4
  [do 25
   vl 90
  ]
 nechFv "zlta
 vl 45
 ph
 do 10
 vypln
 vz 10
 pd
 vp 45 
koniec
viem stvorecC
 opakuj 4
  [do 25
    vl 90
  ]
 nechFv "hneda
 vl 45
 ph
 do 10
 vypln
 vz 10
 pd
 vp 45 
koniec

 

Spôsob 2:
[stiahni]
nakreslí sa štvorec 2x2 a ten sa bude kresliť do riadku 4x. Potom sa takýto riadok bude kresliť 4x

 

Spôsob 3:
[stiahni]
nakreslí sa riadok bielo-čiernych štvorcov a potom v opačnom poradí riadok čierno-bielych štvorcov. To sa bude opakovať 4 krát.

 

Spôsob 4:
[stiahni]
nakreslí sa šachovnica špirálovito, zvnútra von

 

Spôsob 5:
[stiahni]
nakreslia sa len čierne štvorce a potom sa nakresli veľký štvorec, ako rám

 

Spôsob 6
[stiahni]
Tento spôsob používa malú fintu. Ak sa pozriete na šachovnicu, zistíte, že sa tam opakuje napríklad aj takáto vzorka: . V každom riadku a stĺpci sú 4 takéto vzorky. Najskôr teda nakreslíme veľký žltý štvorec a do neho 4x4=16 takýchto vzoriek. Takúto vzorku vieme nakresliť napríklad príkazom:

polygón [do 20 vp 90 do 40 vl 90 do 20 vl 90 do 20 vl 90 do 40]

Všimnite si, že vzorky sme si očíslovali, je ich tam 16. A teraz to zaujímavé. Ak vydelíte číslo vzorky číslom 4, tak zvyšok (zvyšok) po tomto delení je taký istý ako číslo stĺpca. Ak vydelíte celočíselne (cPodiel) číslo vzorky číslom 4, dostanete číslo riadku. A k čomu je to dobré? Napríklad k tomu, že nám stačí len jeden cyklus na vykreslenie všetkých 16 vzoriek.

viem sachovnica
 ph
 nechfv "zlta
 polygón [ opakuj 3 [do 160 vp 90]]
 nechfp "hnedá
 opakuj 16
  [urob "riadok cPodiel (počítadlo-1) 4
   urob "stlpec zvyšok (počítadlo-1) 4
   nechXYSúr 40 * :stlpec 40 * :riadok
   polygón [do 20 vp 90 do 40 vl 90 do 20 vl 90 do 20 vl 90 do 40]
  ]
koniec

 

Vaše zaujímavé riešenia

Najlepšie riešenie mali: Ispelic, Pali, Bear & Cat

 

Najčastejšie chyby

Väčšina z vás nekreslila štvorce. Alebo ste použili veľkú hrúbku pera a preto útvar ktorý sa nakreslil vôbec nevyzeral ako štvorec. Ďalšou chybou bolo, že ste nepoužívali cykly kde sa to dalo, ale všetky príkazy ste vypisovali.