Novinky, aktuality, zmeny na stránke di.ics.upjs.sk
späť

Automatický systém pridávania aktualít

Pôvodný systém bol navrhnutý a zrealizovaný pre potreby Gymnázia J.A. Raymana v Prešove ako súčasť WWW GJAR (http://www.gjar-po.sk).

 

 Ide o samostatný modul napísaný v PHP, ktorý umožňuje:

 • zobrazenie aktualít zo zadaného časového obdobia (+- určený počet dní) vrátane autora príspevku, dátumu a času zadania príspevku
 • pridávanie príspevkov (aktualít), aktívny vstup na základe prístupového kódu (prístupové kódy prideľuje správca systému každému užívateľovi osobitne)
 • zadávanie HTML značiek v príspevku, ktoré systém akceptuje (v prípade problémov môže byť táto služba vypnutá)
 • blokovanie zadávania aktualít ak:
  • ide o zadanie aktuality do minulého dátumu
  • príspevok nie je zadaný
  • prístupový kód je nesprávny
 • trvalé blokovanie aktívneho vstupu z daného počítača, v prípade viacnásobného pokusu o neautorizovaný vstup (blokovanie prebieha automaticky)
 • trvalé blokovanie aktívneho vstupu z daného "nevhodného" počítača (je v kompetencii správcu systému)
 • odblokovanie aktívneho vstupu (je v kompetencii správcu systému)
 • automatické archivovanie zadaných príspevkov
 • zobrazenie archívu príspevkov určený počet mesiacov dozadu
 • zobrazenie kompletného archívu príspevkov (príspevky sa archivujú od 1.7. 2000)

 

Ako pridávať aktuality:

 • aktivujte odkaz Pridať na stránke aktualít
 • ak prístup nie je blokovaný zobrazí sa formulár, ktorý vyplňte
  • Zadajte svoj prístupový kód.
  • Vyberte deň, mesiac a rok kedy sa má aktualita zobraziť. Vyberte dnešný alebo budúci dátum. Zadávanie do minulých dátumov nie je možné.
  • Napíšte svoj príspevok. Nepodpisujte sa! Systém na základe vášho prístupového kódu vygeneruje váš podpis.
  • Stlačte "Odošli".
  • V prípade chyby (zlý kód, minulý dátum, prázdny príspevok) vás systém upozorní aby ste sa opravili. Opravte chybu a stlačte "Odošli".

 

V prípade nejasností alebo problémov pri zadávaní príspevkov kontaktujte autora. Ján Guniš, jan.gunis (zavinac) upjs.sk